Het bestuur

Het Bestuur

Gerard van Unen – Voorzitter

Robbie Fiat – Penningmeester/Sponsoring

Bertus Weever – Secretaris

Attie Bottenberg – Bestuurslid

Bert Hofman – Bestuurslid

Contact via Email:
Voor het sturen van foto’s e.d: rechtdeurzee@gmail.com